Faculty of Economics

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์

E-mail Print PDF
Article Index
ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์
หน้า 2
หน้้า 3
All Pages

 

ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์

นายกสภามหาวิทยาลัย7 พฤศจิกายน 2551 -

อธิการบดี

8 มิถุนายน 2535 - 7 มิถุนายน 2537
8 มิถุนายน 2537 - 7 มิถุนายน 2539


เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2478 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายย้วน และนางแดง อดุลวิทย์ เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล 1 และจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จากนั้นจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อศึกษาต่อเพิ่มความก้าวหน้าในชีวิต มาพักอยู่ในวัดโพธิ์ สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา 7 และ 8 แล้วก็ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในคณะกสิกรรมและสัตวบาล ตามความตั้งใจเดิมที่จะเรียนทางการเกษตร ศึกษาครบหลักสูตร 5ปี ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง แล้วก็ได้รับทุนจาก The Agricultural Development Council จากอเมริกา ซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนา การเรียนและการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาเกษตรของประเทศชาติ ได้ทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ Oregon State University เมื่อจบการศึกษากลับมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เป็นอาจารย์อยู่ประมาณ 4 ปี ก็ได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรที่ Purdue University อยู่ในมลรัฐ Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อจบมาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเหมือนเดิม ได้ทำการสอนหลายวิชาและทำวิจัยหลายเรื่อง จนกระทั่งเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร

งานบริหารของศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ เริ่มจากการเป็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นผู้อำนวยการวิจัย และประธานคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนแรก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผนพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในที่สุด

ระหว่างที่ ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ เป็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร นั้น ได้ทำแผนพัฒนาอาจารย์ให้ได้ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก ประมาณ 10 คน ในสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนทำให้ภาควิชามีความเข้มแข็งในด้านทรัพยากรบุคคล และทำให้มีการขยายรายวิชาที่สอนและการวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ริเริ่มให้มีการสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น ในรายวิชาเฉพาะสาขานี้ นับวันจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น และได้มีการปรับปรุงชื่อภาควิชาใหม่เป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

เมื่อศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการวิจัย ได้มีการพิจารณารูปแบบของคณะกรรมการ โดยเน้นให้มีกรรมการที่เป็นตัวแทนสาขาวิชาการมากกว่าเป็นตัวแทนคณะ ทำให้การพิจารณาโครงการวิจัย และการจัดสรรงบประมาณวิจัยดำเนินไปตามความจำเป็น และความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย นอกจากนั้นการบริหารงานวิจัยในรูปแบบคณะกรรมการไม่มีหน่วยงานที่เป็นหลัก มีสถานที่ ๆ จะบริหารงานวิจัยในรูปแบบใหม่ให้ครบวงจรหรือเต็มรูปแบบจะทำได้ยาก จึงได้พิจารณาจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น และศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ คนแรก ได้มีการปรับปรุงงานการบริหารงานวิจัยตามกลุ่มวิชาการและกลุ่มปัญหาเพื่อสนองตอบการแก้ปัญหาของชาติด้านการเกษตรมากขึ้น โครงการวิจัยแม่บทจึงเกิดขึ้น เป็นโครงการวิจัยมีหลายสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำงานด้วยกัน เป็นลักษณะสหวิชาการทำงานกันเป็นคณะ หรือที่เรียกว่า Team Work ทำให้ได้รับงบประมาณการวิจัยมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงวารสารเพื่อพิมพ์ผลงานวิชาการ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ ทำให้ใช้อ้างอิงทางวิชาการหรือนำไปประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับจากทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และคงเป็นหลักทางงานวิจัยและงานเผยแพร่วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาจนทุกวันนี้

 Last Updated on Friday, 21 June 2013 10:03  

Alumni 2

Date

สโมสรนิสิตคณะ

ลงทะเบียน Reg.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

2009-07-10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday161
mod_vvisit_counterYesterday198
mod_vvisit_counterThis week865
mod_vvisit_counterLast week1226
mod_vvisit_counterThis month4423
mod_vvisit_counterLast month5731
mod_vvisit_counterAll978615

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.224.91.58
,
Now is: 2018-05-24 18:27