Faculty of Economics

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
KM : การจัดการความรู้

"หลักฐานการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557"

E-mail Print PDF
  
Last Updated on Wednesday, 13 August 2014 11:01
 

การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน

E-mail Print PDF
โครงการจัดการความรู้ 
เรื่อง การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน
เลขที่โครงการ 19/2557
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. 
 
 หลักการและเหตุผล

              เนื่องด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเห็นความสำคัญในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการจัดการ จากการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีแนวคิดว่าควรจะนำมาปรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาเอกสารสูญหาย อุปกรณ์ชำรุดและแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยการนำ Google Apps เข้ามาประยุกต์ใช้
แต่บุคลากรภายในยังขาดขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศจึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งาน
Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกันขึ้น รวมถึงการให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติการสร้างเอกสาร แบบสอบถาม และการเก็บวิเคราะห์แบบสอบถาม แบบประเมินต่างๆ ในการใช้งาน

Last Updated on Thursday, 15 May 2014 16:37 Read more...
 

"หลักฐานการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555"

E-mail Print PDF


Last Updated on Thursday, 22 August 2013 11:39
 

งานพัฒนาและฝึกอบรม กองกลางเจ้าหน้าที่ มก.

E-mail Print PDF
 

การสร้าง homepage ด้วย Joomla บน Pirun server

E-mail Print PDF
โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง การสร้าง homepage ด้วย Joomla บน Pirun server
เลขที่โครงการ 25/2554
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. 

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดพื้นที่บน Pirun server ให้อาจารย์ บุคลากร และนิิสิตของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำ homepage ส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ในการใช้เป็นที่ติดต่อกับนิสิตในชั้นเรียน หรือนิสิตที่ปรึกษา เผยแพร่งาน หรือความสนใจ ตลอดจนเรื่องราว กิจกรรมต่างๆ ต่อสาธารณะ สำหรับบุคลกรก็สามารถใช้เป็นเวทีเผยแพร่กิจกรรมของตน หรือบันทึกประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน การอบรม ทำให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และที่ทำสำคัญคือการฝึกการทำ homepage ด้วยตนเอง เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยงานในระยะยาว 

 

จากตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บน pirun server นี้พบว่าในคณะเศรษฐศาสตร์ ยังมีการใช้ประโยชน์น้อยมากซึ่งมีเหตุผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น อาจารย์และบุคลลากรใหม่ไม่ทราบว่า มีพื้นที่บริการส่วนนี้อยู่ หรืออาจจะเนื่องด้วยความไม่สันทัตการใช้โปรแกรมเฉพาะเพื่อการพัฒนา homepage ซึ่งต้องมีทักษะพอควร แต่ในปัจจุบันการสร้างและปรับแต่ง homepage ด้วย software สาธารณะประเภท opensource เช่น joomla สามารถทำได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับการใช้ hi5 หรือ facebook ที่มีบริการอยู่ในเครือข่ายทางสังคมในปัจจุบัน เพียงแต่ในระยะแรกจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆเพื่อขึ้นโครงร่างของ web ก่อนจากนั้นการปรับแต่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หรือแลกเปลี่ยนกันตามประสบการณ์โดยไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินในการฝึกอบรม และไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน เพียงแต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ ก็เพียง พอแล้ว

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใตจะเรียนรู้การสร้าง homepage ด้วย Joomla บน Pirun server   ได้มีทักษะเบื้องต้นในการติดตั้ง Joomla เพื่อใช้ในการพัฒนา homepage ส่วนตัวต่อไปได้ คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้าง homepage ด้วย Joomla บน pirun server"

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาไว้แล้ว มีการใช้ปีะโยยชน์อย่างคุ้มค่าและแพร่หลายยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถจัดการ homepage ส่วนบุคคลของตนได้ และมีความเข้าใจในการส่งถ่ายข่าวสารต่างๆที่เป็น web-based มากขึ้น 
  2. กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากขึ้น

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

คิดเป็น ร้อยละ 81.25 ของผู้เข้าอบรมที่สามารถพัฒนา homepage ของตนเองได้ด้วย Joomla บน Pirun server ได้จริงหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 2 สัปดาห์

ดาวน์โหลด คู่มือ การขึ้นโครงร่างเว็บ Joomla
ดาวน์โหลด คู่มือ การแต่งเติม สร้างเมนู สร้างเนื้อหา
ดาวน์โหลด คู่มือ เทคนิคการแก้ไข Template Joomla

 

Last Updated on Tuesday, 15 May 2012 09:02
 Alumni 2

Date

สโมสรนิสิตคณะ

ลงทะเบียน Reg.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

2009-07-10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7
mod_vvisit_counterYesterday385
mod_vvisit_counterThis week1486
mod_vvisit_counterLast week2448
mod_vvisit_counterThis month6021
mod_vvisit_counterLast month10615
mod_vvisit_counterAll1021544

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 54.145.83.79
,
Now is: 2018-10-18 00:21