Tuesday, 21 October 2014 16:04 administrator
Print

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ แบรนด์ ซัมเมอร์ แคมป์ ปีที่ 26
ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
 

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด

  

 
Last Updated on Tuesday, 21 October 2014 16:18